iltsvind
Pris: 69,95 DKK
 

Iltsvind

Af Ole Schou Hansen (red)

Engang var iltsvind et naturligt fænomen, der kun optrådte få steder i danske farvande. Men i løbet af 1980´erne kom der flere og flere iltsvind i områder, hvor der ikke normalt skal være det. Det har haft vidtrækkende konsekvenser for vore farvande.

Næringsstoffer fra landbrug og spildevand, vejrforhold og de fysiske forhold i havet har alle betydning for, hvor omfattende et iltsvind bliver. Vi kan kun styre den ene faktor, nemlig hvor mange næringsstoffer, vi leder ud til havet.

Iltsvind - og ikke mindst betydningen af næringsstofferne fra land - har været genstand for heftig debat igennem årene. I denne bog finder man de hidtil mest omfattende og ajourførte oplysninger om

· hvordan iltsvind opstår og udvikler sig
· hvordan iltsvind påvirker havets dyre- og planteliv
· hvilken rolle næringsstoffer fra landbrug og andre kilder spiller
· hvad der bliver gjort - og kan gøres - for at undgå iltsvind

Iltsvind er skrevet for ikke-eksperter uden at slække på den faglige kvalitet.

 

 
© 2019 Forlaget Hovedland | Egholmvej 5A | 8883 Gjern | Danmark | Tlf: +45 86 27 65 00 | mail@hovedland.dk