Miljøet i et geografisk perspektiv
miljoeet_i_et_geografisk_perspektiv
 
Pris: 129,95 DKK
 
 

Miljøet i et geografisk perspektiv

Af Pia Frederiksen (Red.)

Bogen præsenterer eksempler på miljøgeografiske analyser, som med udgangspunkt i miljøtilstanden beskæftiger sig med anvendelsen, forvaltningen og reguleringen af landskabet. Miljøet i et geografisk perspektiv sigter her mod en øget forståelse af, hvordan forskellige menneskelige handlinger påvirker naturen og miljøet, og hvordan konsekvenserne af påvirkningerne hænger sammen i både tid og rum.

At anlægge et geografisk perspektiv på miljøforhold, fx forurening, arealanvendelse eller vildtpleje, vil sige, at man sætter de valgte forhold i relation til deres geografiske placering. Og ved at bruge nogle særlige computerprogrammer, såkaldte geografiske informationssystemer (GIS), til at analysere kortene med, kan man få en langt bedre forståelse af miljøet, end man hidtil har haft.

Bogen begynder med at præsentere geografiske informationssystemer som sådan. Derefter gennemgår den gennem seks konkrete eksempler, hvordan de bruges. Eksemplerne handler om:

1) landsændringer omkring Karup Å gennem tiderne 
2) økologisk landbrugs betydning for naturen 
3) de grønlandske rensdyrs færden 
4) luftforureningens geografi
5) prissætning af miljøgoder
6) brugen af såkaldte miljøindikatorer 

Bogen viser både, hvordan man bruger der geografiske informationssystemer i forskningen, til at træffe miljøpolitiske beslutninger ved hjælp af og til at informere om miljøforhold med.

MiljøBiblioteket er en serie af bøger om natur- og miljøforhold i Danmark. Bøgerne giver en samlet og let tilgængelig fremstilling af forskellige aktuelle emner. Læs bøgerne for at blive klogere på natur og miljø eller for bedre at tage stilling i debatten. Bøgerne er også velegnede i undervisningen, fx i gymnasiet.

Indkøbskurv
Kurven er tom
 
Følg os på Facebook
Nyhedsbrev
 
 

 

 
© 2011 Forlaget Hovedland | Egholmvej 5A | 8883 Gjern | Danmark | Tlf: +45 86 27 65 00 | mail@hovedland.dk