Elsker
Pris: 99,- DKK
Ikke i handel p.t.
 

Elsker

Af Carsten Flink

Elsker er en antologi af enkle, letforståelige kærlighedsdigte. Målgruppen er unge og andre, som gerne vil læse om kærlighed, og som ikke er garvede digtlæsere - altså ganske almindelige kærlighedssøgende og forelskede mennesker, unge som ældre.

De 70 digte er udvalgt blandt de bedste danske og nordiske digtere - her er alt fra Edith Södergran til Michael Strunge - hele vejen igennem udvalgt, så de kan forstås her og nu og samtidig finde klangbund hos læserne.

Carsten Flink er bibliotekar og aktiv bogformidler i skoler, radio og aviser. Har været redaktør af tidsskrifterne Bogens Verden og Danmarks Biblioteker, forlagskonsulent, oversætter, historiefortæller og kursusholder.

John Mogensen har, med udgangspunkt i Elsker - Begynderdigte, tilrettelagt en række arbejdsopgaver, i forbindelse med evt. skolebrug. Materialet kan skaffes ved henvendelse pr. mail til forlaget.

Selv om antologiens tekster først og fremmest skal opleves og føles, er det også vigtigt, at der arbejdes med stoffet. Først derigennem får man det fulde udbytte af bogen.
Derfor har vi udarbejdet en række forslag til konkrete arbejdsopgaver – nogle overordnede, andre mere specifikke.

1. Bogen er inddelt i 6 hovedafsnit, som hver har fået titel efter et citat fra et digt i afsnittet. Find de 6 citater fra digtene og forklar ´titlernes´ betydning. Hvad vil det fx sige, at ´… mit hjerte pumper honning´?
2. Diskuter hvad de 6 hovedafsnit overordnet handler om. Altså hvad er deres fælles indhold? Hvorfor er de enkelte digte placeret i netop dette hovedafsnit? Og hvorfor optræder digtene i den valgte rækkefølge?
3. Vælg 3-4 digte i hvert afsnit, som I føler ´taler sammen´ – enten indholdsmæssigt eller stilmæssigt. Giv en grundig analyse af hvert af digtene, hvor I kommer ind på både digttype, komposition, stil og indhold. Hvad fortæller disse tekster om kærligheden. Hvad er deres hensigt i forhold til læseren.
4. Mange af digtene fungerer næsten som modsætninger: lykkelig kærlighed over for ulykkelig kærlighed; forelskelse over for jalousi. Find eksempler på disse kontraster og analyser digtenes form og indhold.
5. Nogle af digtene er skrevet af kvinder andre af mænd. Vælg nogle eksempler ud og diskuter om man kan spore nogle kønsforskelle i måden at beskrive kærligheden på.
6. Udvalget omfatter tekster, der er skrevet i midten af 1800-tallet, andre er hele nye. Diskuter også her, hvilke eventuelle forskelle det gør, om digtet er fra guldalderen eller helt moderne.
7. Lad som om I skal supplere antologien med flere tekster. Find selv nogle kærlighedsdigte, som I synes ville passe ind i bogen og placer dem i det hovedsnit, som de naturligt hører til. I kan finde tekster i andre danskbøger, på biblioteket eller på internettet.
8. En kreativ øvelse, der skærper bevidstheden om litteratur, er at prøve selv! Skriv et eller flere kærlighedsdigte, som I kan udveksle på klassen. Læs dem højt for hinanden og diskuter deres form og indhold.
9. Prøv sammen med jeres dansklærer eller evt, i samarbejde med en anden lærer på skolen at finde andre måder at skildre kærligheden på. Fx biologisk, psykologisk eller socialt.
10. Teksterne i bogen er jo samlet om temaet kærlighed, men de kan også bruges i andre sammenhænge. Så hvis I fx arbejder med en bestemt periode, genre eller et bestemt forfatter

 

 
© 2019 Forlaget Hovedland | Egholmvej 5A | 8883 Gjern | Danmark | Tlf: +45 86 27 65 00 | mail@hovedland.dk