hjertegaader
Pris: 299,95 DKK
 

Hjertegåder

Af Poul Asger Beck

 Hjertegåder er en historisk indføring og en nutidig belysning af et stykke bibelsk inspireret kirke- og kulturhistorie.

Bogen beskriver og nutids-belyser 41 emblemer i Vroue kirke, Viborg Stift.

Emblemer er i denne sammenhæng, gådetale-agtige symboltegninger, der vha. en tilhørende tekst og bibelsk baggrund lader sig forstå. Det er det, bogen bidrager til.

Og formålet dengang: Opdragelse af menigheden.

Alle emblemerne i kirken er reproduktioner fra Daniel Cramers bog Emblemata Sacra (Hellige Emblemer), der udkom i 1624. De stammer altså fra den tyske Lutherske Ortodoksi. Bogen udkom på fire sprog (latin, tysk, fransk og Italiensk). Vi får på denne måde et sjældent indblik i ortodoksiens fromhedspraksis og kristendomstolkning.

Hvert emblem forholder sig til ét tema i den kristne tradition. Alle temaer lader sig genfinde i Den danske Salmebog. Til hvert emblem følger overvejelser over, hvordan disse universelle temaer kan berøre læserens nutidige hverdag og aktuelle livssituation. Forord af Viborg-bispen, Henrik Stubkjær.

 

 

 
© 2019 Forlaget Hovedland | Egholmvej 5A | 8883 Gjern | Danmark | Tlf: +45 86 27 65 00 | mail@hovedland.dk